ROSMAREIN TÁNCEGYESÜLET

Az eltelt évek alatt településünkön számos tánccsoport jött létre, többnyire a nemzetiségi iskolákban, ahol többek között a néptánc tanítás az identitás őrzésének egyik alapvető eszköze lett. Ilyen körülmények hozták létre a Rosmarein tánccsoportot 2000-ben. Fennállásunk óta a számtalan neves hazai bemutatkozásokon kívül alkalmunk volt Európa több országában bemutatkozni, ahol bizonyítottuk, van értelme a sok éve megkezdett munkánknak. Ukrajna-Munkács, Lengyelország-Tworkau és Németország-Gerlingen adtak több alkalommal lehetőséget hagyományos táncaink bemutatására. A régi helyi szokások folyamatos feldolgozása mindig előtérbe kerül munkánk során. A néptánc gyakorlása mellett fontosnak tartjuk népviseletünk megőrzését, nagy hangsúlyt fektetünk hiteles megjelenésünkre is. Táncaink zenéjében az autentikusságra törekszünk, amit szigorúan őrzünk és nagy becsben tartunk. A táncainkra általában kötött páros táncok jellemzőek, amelyek őrzik a német gyökereket, kitűnik állandóságuk és mély hagyománytiszteletük. Azt hiszem, hogy szegényebb lenne a magyarországi tánckultúra e vidám, pajkos, jó hangulatú, színes magyarországi német néptáncok nélkül. A tánc fejleszti a ritmusérzéket, a testtartást a mozgáskoordinációt, amely a mindennapi élet számos területén fontos a fiatalok számára. Fejleszti a társas kapcsolatok iránti érzéket, együttműködésre, alkalmazkodásra ösztönöz. A jelenleg működő tánccsoportunkat bejegyzett egyesület és lelkes szülői támogatás fogja közre, így jelenleg közel 26 fiatal munkálkodik német nemzetiségi hagyományaink fennmaradásán. Folyamatosan bővülő repertoárunkban az autentikus sváb néptáncok mellett, nagy gondot fordítunk a még jelenleg is élő hagyományok bemutatására, a tánc nyelvén való kifejezésére. A „sváb esküvő”, a farsangi ünnepkőrhöz kapcsolódó „rétesevés” hagyománya is repertoárunk állandó része. Koreográfiáink közt felfedezhetőek azon lépésmotívumok és táncfajták, melyeket felmenőink a régi időkben nagy előszeretettel táncoltak. A pandémiás időszakot követően a csoport életében is változások álltak be. Fiatalabb generáció vette át az elődök szerepét. Újult erővel, fiatalos lelkesedéssel és tenni akarással folytatódik az eddig elért eredmények, a még élő hagyományaink további ápolása, megőrzése.